BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20201016T082441Z DESCRIPTION:Velkommen til et spennende seminar på VÆXT i Mosjøen. \nDet faglige programmet slutter kl 21:00\, etter det blir det servering og ming ling. \n \nProgram\n \n* Oppmøte\, registrering og kaffe \n* Rolf Bruk napp\, seriegründer og investor: Løft blikket\, tenk større. Praktiske erfaringer og råd ved etablering av ny virksomhet\n* Terje Dyrstad\, adm. dir i Nordic Wind\, Gjør energi om til produkt\n* Frode Valla\, direktø r forretningsutvikling fra Helgeland Kraft: elektrifisering av transport\, industri som vil legge om fra fossilt brensel til fornybar energi\n* Pane ldebatt\, ordstyrer Geir Glad\n* Matservering og mingling\n \nTa gjerne ko ntakt dersom du har spørsmål.\n \nVel møtt 😊\n \nVÆXT Mosjøen AS \nSten Magne Hansen\nDaglig leder\ntlf: 97095520\n \n \n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20201028T210000 DTSTAMP:20201016T082441Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20201028T180000 LAST-MODIFIED:20201016T082441Z LOCATION:VÆXT\, C. M. Havigs gate 21\, 8656 Mosjøen PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=no:VÆXT-UKO i Mosjøen TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000030C922F5A4A3D601000000000000000 0100000002E5955306DF6C8438635647C5789FB64 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Velkommen til et spennende seminar på VÆXT i Mosjøen.

Det faglige programmet slutter kl 21:00\, etter det blir det servering og min gling.

 \;

Program

 \ ;

 \;

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål.

< p class=MsoNormal> \;

Vel møtt 😊

 \;

VÆXT Mosjøen AS< /p>

Sten Magne Hansen

D aglig leder

tlf : 97095520

 \;

 \;

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR